BKSZR – Baranya Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer

BKSZR

Baranya Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer

2019

beka-logo-v5

A kistelepülések könyvtári ellátása 2013-tól a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében történik. A KSZR célja, hogy az 5000 főnél kisebb lakosságszámú településeken élők minőségi könyvtári szolgáltatásokhoz jussanak. A Csorba Győző Könyvtár a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével támogatja Baranya megye könyvtári ellátását.

Baranya megyében 301 település található. A Csorba Győző Könyvtár 2019-ben összesen 286 településen szolgáltat.

500 fő alatti lakosságszámmal rendelkező települések száma: 210 település
501 – 1000 fő közötti lakosságszámmal rendelkező települések száma: 50 település
1001 – 1500 fő közötti lakosságszámmal rendelkező települések száma: 16 település
1501 – 5000 fő közötti lakosságszámmal rendelkező települések száma: 10 település

beka_logo_feketefehe2r

Baranyai könyvtárellátás (BKSZR)

A Csorba Győző Könyvtár 2019-ben összesen 286 településen szolgáltat. (Babarc csatlakozott a KSZR-hez.)

  • 219 településen könyvtári szolgáltató hely (letét)
  • 67 településen könyvtárbuszos ellátási formában

2019-ben, a Csorba Győző Könyvtáron kívül, 14 településen működik önálló könyvtár.

2018-ban:

  • 285 településen szolgáltatott a könyvtár (Vajszló és Villány csatlakozásával)
  • 224 településen könyvtári szolgáltató hely (letét)
  • 61 településen könyvtárbusz (Kisnyárád és Markóc könyvtárbuszos ellátásra váltott)
  • és 15 településen működött nyilvános könyvtár.

2017-ben:

  • 283 településen szolgáltatott a könyvtár:
  • 224 településen könyvtári szolgáltató hely (letét)
  • 59 településen könyvtárbusz (Zengővárkony csatlakozott a kettes buszhoz)
  • és 18 településen működött nyilvános könyvtár.

beka_logo_feketefehe2r

Ellátási térségek

A Csorba Győző Könyvtár 9 ún. ellátási térséget (ET) alakított ki Baranya megyében. Egy-egy térséghez 22-27 település tartozik. Minden térségnek kijelölt referense van, aki kapcsolatot tart a területéhez tartozó könyvtárakban dolgozó munkatársakkal.

beka_logo_feketefehe2r

Katalógus

A katalógusban lelőhelyenként kereshető a szolgáltató helyeken lévő állomány. Lehetőség van keresni a Tudásközpont, illetve a Csorba Győző Könyvtárban lévő ún. BKSZR Raktár lelőhelyeken is.

beka_logo_feketefehe2r

Könyvtárbuszok

2010. december 6-án indult útjára a Csorba Győző Könyvtár első könyvtárbusza, 2014-ben a második, 2019-ben két könyvtárbusz járja Baranya megye 67 települését.

beka_logo_feketefehe2r

Nemzetiségi ellátás

A Baranya megyében élő nemzetiségek (német, horvát, cigány) számára is folyamatosan biztosít a könyvtár dokumentumokat, igény szerint a szolgáltató helyeken, illetve a könyvtárbuszokon.

beka_logo_feketefehe2r

Munkatársak

A Csorba Győző Könyvtárból 5 könyvtáros lát el referensi feladatokat (Pécsi ET, Pécsváradi ET, Sellyei ET, Szentlőrinci ET, Villányi ET) valamint egy fő tartja a kapcsolatot az önálló, nyilvános könyvtárakkal. Megállapodás alapján 4 könyvtáros vesz részt a baranya megyei könyvtárellátásban a mohácsi, sásdi, siklósi illetve a szigetvári könyvtárból.

 

beka_logo_feketefehe2r

Feldolgozás

A BKSZR-rendszerbe bekerülő dokumentumok feldolgozását jelenleg 3 könyvtáros végzi.

beka_logo_feketefehe2r

Az összes ellátott település

Mohácsi ET

Babarc | Bár | Bezedek | Dunaszekcső | Geresdlak | Görcsönydoboka | Himesháza | Homorúd | Ivándárda | Kölked | Lippó | Liptód | Majs | Maráza | Máriakéménd | Nagynyárád | Palotabozsok | Sárok | Sátorhely | Somberek | Szajk | Szebény | Székelyszabar | Szűr | Töttös | Udvar | Véménd

Pécsi ET

Abaliget | Aranyosgadány | Bakonya | Baksa | Bicsérd | Boda | Bosta | Görcsöny | Husztót | Kisdér | Kovácsszénája | Kővágószőlős | Liget | Magyarhertelend | Magyarszék | Mánfa | Ócsárd | Pellérd | Pogány | Szalánta | Szilvás | Téseny | Zók

Pécsváradi ET

Egyházaskozár | Erdősmecske | Erzsébet | Fazekasboda | Feked | Hidas | Hosszúhetény | Kárász | Kátoly | Kékesd | Lovászhetény | Magyaregregy | Martonfa | Máza | Mecseknádasd | Nagypall | Óbánya | Ófalu | Pereked | Szalatnak | Szászvár | Szellő | Szilágy

Sásdi ET

Ág | Alsómocsolád | Bakóca | Baranyajenő | Baranyaszentgyörgy | Bikal | Felsőegerszeg | Gerényes | Gödre | Kisbeszterce | Kishajmás | Kisvaszar | Mekényes | Meződ | Mindszentgodisa | Nagyhajmás | Oroszló | Palé | Szágy | Tarrós | Tékes | Tormás | Varga | Vásárosdombó | Vázsnok

Sellyei ET

Adorjás | Baranyahídvég | Besence | Bogádmindszent | Bogdása | Csányoszró | Drávafok | Drávaiványi | Drávakeresztúr | Drávasztára | Hegyszentmárton | HiricsKákics | Kemse | KisasszonyfaKisszentmárton | Magyarmecske | Magyartelek | Marócsa | Nagycsány | Okorág | Sámod | Sósvertike | Vajszló | Vejti | Zaláta

Siklósi ET

Babarcszőlős | Bisse | Csarnóta | Diósviszló | Drávacsehi | Drávacsepely | Drávapalkonya | Drávaszabolcs | Drávaszerdahely | Egyházasharaszti | Garé | Gordisa | Kémes | Kisharsány | Kistapolca | Kistótfalu | Kovácshida | Márfa | Matty | Nagyharsány | Nagytótfalu | Old | Rádfalva | Szava | Túrony | Vókány

Szentlőrinci ET

Almamellék | Bánfa | Boldogasszonyfa | Botykapeterd | Bükkösd | Csebény | Cserdi | Csertő  | Csonkamindszent | Dinnyeberki | Helesfa | Ibafa | Királyegyháza | Mozsgó | Nagypeterd | Nagyváty | Rózsafa | Szabadszentkirály | Szentdénes | Szentkatalin | Szentlászló | Szulimán

Szigetvári ET

Basal | Dencsháza | Endrőc | Felsőszentmárton | Gyöngyösmellék | Hobol | Kétújfalu | Kisdobsza | Kistamási | Magyarlukafa | Merenye | Molvány | Nagydobsza | Nemeske | Patapoklosi | Somogyapáti | Somogyhárságy | Somogyhatvan | Somogyviszló | Szentegát | Teklafalu | Tótszentgyörgy | Várad | Vásárosbéc | Zádor

Villányi ET

Áta | Borjád | Hásságy | Ivánbattyán | Kisherend | Kisjakabfalva | Kiskassa | Kislippó | Lapáncsa | Lothárd | Magyarbóly | Magyarsarlós | Márok | Nagykozár | Olasz | Palkonya | Peterd | Pócsa | Szederkény | Újpetre | Villány | Villánykövesd

Könyvtárbusz 1.

Almáskeresztúr | Alsószentmárton | Berkesd | Birján | Bürüs | Cún | Drávapiski | Egerág | Gilvánfa | Illocska | Ipacsfa | Kásád | Katádfa | Kisbudmér | Kórós | Lúzsok | Markóc | Nagybudmér | Nyugotszenterzsébet | Ózdfalu | Páprád | Pécsdevecser | Pécsudvard | Pettend | Piskó | Siklósbodony | Siklósnagyfalu | Szaporca | Szemely | Szörény | Szőkéd | Tengeri | Tésenfa

Könyvtárbusz 2.

Apátvarasd | Belvárdgyula | Bodolyabér | Bogád | Cserkút | Ellend | Erdősmárok | Gerde | Gyód | Gyöngyfa | Hegyhátmaróc | Horváthertelend | Hetvehely | Kacsóta | Keszü | Kisnyárád | Kökény | Kővágótöttös | Mecsekpölöske | Monyoród | Okorvölgy | Orfű | Pécsbagota | Regenye | Romonya | Szárász | Szőke | Tófű | Velény | Versend | Vékény | Zengővárkony

 

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés


© 2017 Csorba Győző Könyvtár