Ötletek a költészet napjára, könyvtári foglalkozásokhoz

 „Minden gyerek költő”- mondta Nemes Nagy Ágnes, hiszen a vers nem csak bonyolult mondatok sokasága, hanem játék, humor, ritmus. Ide tartoznak a legkisebbeknek szóló mondokák és nyelvtörők is. Ennek jegyében született ez a kis ötlettár, melynek feladatait csoportosan vagy egyénileg is elvégezhetik a gyerekek a könyvtárban.

(Az alábbi írás a 2019/1-es Könyvátri HírZengő című lapunkban jelent meg nyomtatásban.)

  • Versírás megadott témában vagy megadott szavakkal, lehet önállóan és kis csoportban is.
  • Összeállíthatunk totót pl. Kit nevezünk költőnek? Aki meséket ír/regényt ír/verset ír; Milyen ünnepen mondjuk a Nemzeti dalt? Október 23-án/március 15-én/augusztus 20-án. Szerepelhet benne költők születési helye, verscímek, versidézetek, melyekből ki kell találni a szerzőt stb.
  • Alkossunk anagrammákat, melyekből meg kell fejteni egy-egy költő nevét pl.: alsó mind trikó (Radnóti Miklós), anyja sáron (Arany János), fedi portásnő (Petőfi Sándor), rend variáló (Varró Dániel), bátor ontó (Orbán Ottó), árdányi kondás (Kányádi Sándor). Segítségünkre lehet ebben az alábbi oldal: http://szotar.sztaki.hu/en/lab/anagram
  • Könyvgerinc versek: a gyerekek nézelődjenek a könyvtár polcain és a könyvek gerincén található címekből állítsanak össze egy „verset”. (Olyan címeket érdemes választani, melyek kapcsolatba hozhatók egymással.)
  • Rímkereső: ismert versek, mondókák hiányzó szavainak a megfelelő helyre történő beillesztése.
  • Képkirakó: vágjuk szét költők képeit úgy, hogy a gyerekek össze tudják rakni és kitalálják, kit ábrázol. Beszélgessünk, mondják el, mi mindent tudnak róla, ismerik-e valamelyik versét.
  • Betűtészta: egy megadott verssort, esetleg egy versszakot rakjanak ki a gyerekek betűtésztából; csapatverseny is lehet, melyik csapat rakja ki gyorsabban.
  • Verstalálgató: megadott szavak alapján ki kell találni a vers címét és a szerzőt. (Ismert, tanult vers legyen!) Pl: dunna, villamos, szakadás, jó cukor, távolság, anyuka. Ugyanezt játszhatjuk úgy is, hogy egy-két mondatban megfogalmazzuk a vers tartalmát, s ez alapján kell kitalálni a címet. Pl. Az elkényeztetett tyúk beköltözött a szobába, s ezt még a házőrző kutyának is el kell tűrnie. 
  • Készíthetünk szófelhőket ismert versekből, a gyerekek találják ki a versek címét. Segítség: wordart.com

Legkisebbeknek: hogy a gyerekek megtapasztalják, a verseknek ritmusa, zeneisége van, mondjunk el néhány versikét, mondókát ritmizálva, tapsoljunk el egy verset, miközben hangosan mondjuk pl. Nemes Nagy Ágnes Tavaszi felhők, vagy Weöres Sándor Dolgozók című versét. Mindkettőt meg is zenésítették, hallgassuk meg a gyerekekkel! Zenehallgatás közben rajzot is készíthetnek a választott vershez. Ennél a korosztálynál érdemes megemlíteni a népköltészetet is, hiszen már az óvodában nagyon sok népköltést, népi mondókát tanulnak, melyeket gyakran el is tudnak mutogatni, játszani. Általában dallam is párosul hozzájuk, hiszen régen inkább énekelték, mint mondták a verseket.

Keressetek versesköteteket a könyvtárban, olvassatok fel egymásnak a gyerekekkel!

Ajánlott könyvek és szerzők: Cini-cini muzsika – óvodások verseskönyve, Toppantós: Legkisebbek mondókás és verses könyve, Friss tinta! – mai gyerekversek, Szabó T. Anna: Tatok-tatok, Nyulász Péter: Kiazaki, Miazami, Zsubatta – kitalálós versikék, mondókák, Szívlapát – kortárs versek gyűjteménye nagyobbaknak, Lackfi János: Apám kakasa, Romhányi József: Szamárfül, Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Tamkó Sirató Károly, Kiss Ottó, Varró Dániel versei.  

További ötletek: koltogeto.blog.hu, kingarium.blogspot.com 

Kárpáti Szlávna

Csorba Győző Könyvtár