Szigetvári Ellátási Térség – BKSZR

Szigetvári Ellátási Térség

Települések

Basal | Dencsháza | Endrőc | Felsőszentmárton | Gyöngyösmellék | Hobol | Kétújfalu | Kisdobsza | Kistamási | Magyarlukafa | Merenye | Molvány | Nagydobsza | Nemeske | Patapoklosi | Somogyapáti | Somogyhárságy | Somogyhatvan | Somogyviszló | Szentegát | Teklafalu | Tótszentgyörgy | Várad | Vásárosbéc | Zádor

A Szigetvári Ellátási Térség Baranya megye nyugati felében található és a Szigetvári járás 26 települését foglalja magában. A járásban összesen 45 település található, területe 657 km2. Óvodával rendelkező települések aránya 28.9 %. Általános iskolával rendelkező települések aránya 26.7 %.

Az ET-hez tartozó települések: Basal, Patapoklosi, Somogyapáti, Somogyhatvan, Somogyviszló, Somogyhárságy, Magyarlukafa, Vásárosbéc, Szentegát, Dencsháza, Hobol, Várad, Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Zádor, Teklafalu, Endrőc, Molvány, Tótszentgyörgy, Nemeske, Kistamási, Pettend, Merenye, Nagydobsza és Kisdobsza.

A terület már i.e. 5-6000 óta folyamatosan lakott. Az évezredek során e területen éltek kelták, rómaiak, hunok, gótok, longobárdok és avarok is. A területre a 18. században németek érkeztek a Rajna-vidékéről, Hessenből, Bajorországból, Frankföldről. A második világháborút követően pedig felvidéki magyarok költöztek többek között Endrőcre, Magyarlukafára, Teklafaluba. Az ellátási térség kisebbségeit legnagyobb számban a németek és horvátok alkotják. A legnagyobb számú etnikai kisebbséget a cigányság teszi ki. Az ET központja mind gazdaságilag, mind kulturálisan Szigetvár. A kistelepüléseken élő lakosságot viszont ma már csak korlátozott számban foglalkoztatják a kisvárosban működő gyárak, üzemek. Szigetvár kulturális sokszínűségét mutatja – többek között – a városban működő közel 60 civil szervezet is, melyek között sportegyesületek, tánccsoportok, horgászegyesület, pipa klub, hagyományőrző csapatok, fafaragók, grafikusok is találhatóak.  Két általános iskola és egy középfokú oktatási intézmény, könyvtár, zeneiskola is működik a településen. Az ET-ben hozzávetőlegesen 8000 fő él. Ez a szám Szigetvár lakosságával együtt közel 20.000. A legnagyobb lélekszámú település Hobol, közel 1000 fővel, míg legkisebb Bürüs, alig 70 lakossal. A térségben 6 általános iskola működik, ebből kettőben szolgáltató hely is. A 26 település döntő többsége halmozottan hátrányos helyzetű település.

Országos védelem alatt álló területek is találhatóak a térségben úgy, mint a bürüsi fás legelő, Kétújfalu keleti végénél található kocsányos tölgyek vagy a tótszentgyörgyi legelőerdő. 14 védett faj, többek között a Szentegát melletti erdőben élő és hazánkban csak itt fészkelő vörös kánya is. Látnivalói közé tartozik a szentegáti Biederman-kastély, a minden év októberben – Magyarlukafán – megrendezésre kerülő Vendel-napi búcsú, a zádori szolgáltató helyen megtekinthető helytörténeti gyűjtemény vagy a Patapoklosi templomának festett kazettás karzata.


© 2017 Csorba Győző Könyvtár