Aknai Tamás – A könyv, mint képzőművészeti téma – BKSZR

Aknai Tamás – A könyv, mint képzőművészeti téma

A művészkönyv és a könyvművészet

A könyv lehet agyagtábla, fatábla, papirusztekercs, pergamen, de lehet kazetta, flopi vagy fájl az éterben. Ettől a sokféleségtől, a meghatározás lehetetlenségétől a könyvművészetben sem lehet szabadulni. Se a művészek, se a szakkönyvek nem tudnak egyértelmű választ adni a kérdésre: mi a művészkönyv? Egy szép könyv, egy jól tervezett borító már művészi aktus? Az extrém papíron múlik? Vagy a grafikákon? De a grafika művészkönyv-e vagy csupán illusztráció? a művészkönyvek önmagukról szólnak. “A művészkönyv az, amit művészek készítenek. A hangsúly a képzőművészeten van, nem az irodalmon” – a művészkönyv lehet könyv formában kiadott grafikai vázlat vagy drága, kis példányszámban kiadott luxusmű, a lényeg, hogy máshogy álljunk hozzá, máshogy “olvassuk”. “A forma, a könyv mint tudástár sokakat inspirál; a művész valamit kitalál, ami formailag, tartalmilag könyvre utal. A hagyományos könyv formátumot megtartó, sőt több példányban is előállított művek – például átírt és üres könyvek – nem távolodnak el nagyon a megszokott könyvtől. Ellenben a könyvtárgyak lapozhatatlanok, inkább gesztusok, ironikus reflexiók, a képzőművészet, a szobrászat eszközeivel élnek. A harmadik irányzat a könyvmunka, amelyben a formai felépítés a hangsúlyos: a vizuális alkotás, a papírművészet, a tipográfia, a vágás, a hajtogatás, az írás gesztusa, az átfedett szövegek. A könyv jelenkori színeváltozása, a Gutenberg-galaxis átalakulása (évtizedek óta elsiratott, de soha be nem következett vége) viszont lehetővé teszi, hogy a műfaj reneszánszát élje. Egyetemeken, főiskolákon oktatják, biennálékat, triennálékat rendeznek. Alapvetően periferikus műfaj, nagyon kevesen készítenek csak művészkönyveket. Az 1993-ban megalakult Magyar Művészkönyvalkotók Társasága igyekszik összegyűjteni a műfaj képviselőit, s egyfajta diskurzust teremteni a sokféle művészeti ágból érkezők között. Elsőrendű céljuk, saját megfogalmazásuk szerint, olyan könyvművek létrehozása, melyek a könyvről mint médiumról új képet adnak, kísérleti formában, a legkülönfélébb anyagok, textúrák és tipográfiák felhasználásával, de a hagyományos könyvművészeti eljárások beépítésével.

    
    © 2017 Csorba Győző Könyvtár